Spring naar content

Herijking strategie en samenwerking in een communicatieteam

Na gereedkoming van het Strategisch Plan van de organisatie, uitbreiding van het communicatieteam vindt men het tijd voor een aantal strategiedagen. Doelen zijn thema’s uitwerken, een eerdere visie onder de loep nemen en een aantal samenwerkingsissues bespreken. Denk aan persoonlijke profielen, manieren van samenwerking en rol- en taakverdeling.

Inzet voor Communicatiekracht

Betrekken donateurs

Een goed natuurdoel wil haar donateurs informeren en betrekken bij een specifiek project ‘Birds, Bees & Business’. Daarvoor organiseren zij een eerste webinar. Ze zoeken aanvullende expertise en ervaring met (co)hosting. Ook zijn tips welkom voor programma-opzet, de nodige interactie en techniek.

Inzet voor communicatiekracht

  • Sparren over doel en uitvoering: afstemmen…
    Lees meer

Vormgeven interactie tussen burgers en gemeenteraad

Een gemeenteraad bereidt een volgende stap voor in haar besluitvorming over de Omgevingsvisie. Zij zoeken input van buurt- en belangenverenigingen voor bepaling van hun politieke standpunten. Een gespreksavond moet in die behoefte voorzien.

De ambtenaren die de avond voorbereiden willen ondersteuning bij het ontwerp en de voorbereiding van het betreffende gesprek. Ook zoeken zij onafhankelijk…

Lees meer

Burgerberaad: procesbegeleider in lokale democratie

Burgers van de gemeente Zeist gaan deelnemen aan een burgerberaad Jaarwisseling. De gemeenteraad heeft hiertoe besloten, nadat een aantal moties over vuurwerk zijn ingediend. Het ambtelijke projectteam dat de organisatie hiervan op zich neemt, zoekt een onafhankelijke, faciliterende organisatie, inclusief voorzitterschap.

Inzet voor communicatiekracht – in hoofdaannemerschap

  • Ontwerpen 5 burgerberaad-bijeenkomsten, inclusief…
    Lees meer

Communicatie in positie

Twee senior communicatieadviseurs staan aan de start van een meerjarig programma. Hun communicatiebijdrage kan nog variëren, al naar gelang prioritering van organisatie-en programmadoelen. Een heldere visie op de communicatiefunctie en -meerwaarde ontbreekt vooralsnog. Ook bestaan verschillende ideeën hierover naast elkaar. Vraag is hier helderheid in te krijgen en tot een strategische koers

Lees meer

Klaar om meer te ontdekken?

Laat een bericht achter. Dan neem ik contact met je op.

Inspiratie in je mailbox

Ik stuur regelmatig e-mailberichten bij nieuwe inspiratie. Wil je die ontvangen? Meld je dan aan.