Spring naar content
gereedschap-projecten

Communicatie­projecten

Van ‘Herijking kernopdracht communicatie' tot ‘Landelijke communicatiekoers'. En van een ‘Advies voor strategische externe communicatiekoers’ tot ‘Interne communicatie bij verandering'. Ook 'Procesbegeleiding van een burgerberaad', 'Voorzitten gespreksavond Omgevingsvisie' en 'Webinarhosting'.

Diverse opdrachten voor uitlopende klanten in de publieke en non-profit sector. Zoals gemeente Amsterdam, Natuurmonumenten, Stichting ALS, Vredesorganisatie PAX en gemeente Zeist. Een greep uit de projecten van de afgelopen jaren:

checklist-projecten

Burgerberaad: procesbegeleider in lokale democratie

Burgers van de gemeente Zeist gaan deelnemen aan een burgerberaad Jaarwisseling. De gemeenteraad heeft hiertoe besloten, nadat een aantal moties over vuurwerk zijn ingediend. Het ambtelijke projectteam dat de organisatie hiervan op zich neemt, zoekt een onafhankelijke, faciliterende organisatie, inclusief voorzitterschap.

Inzet voor communicatiekracht – in hoofdaannemerschap

 • Ontwerpen 5 burgerberaad-bijeenkomsten, inclusief werkvormen en draaiboek
 • Trainen en begeleiden collega procesbegeleiders
 • Contractering en afstemming met ambtelijk projectteam en burgemeester als portefeuillehouder
 • Afstemming rolneming met toehoorders en media
 • Procesbegeleiding en voorzitten vijf bijeenkomsten
 • Procesevaluatie met procesbegeleiders en projectleider

“Je stak de procesbegeleiding in op een heel open manier en investeerde in het persoonlijke. Met jouw kleur bracht je als voorzitter de 87 deelnemers samen.”
een toehoorder

Visie op procesbegeleiding van groepen

De wijsheid van de groep staat centraal. Iedereen voelt zich erkend en gehoord, men kan spreken en luisteren naar elkaar. Veiligheid en vertrouwen zijn kernwoorden. Ook geldt het Deep Democracy uitgangspunt: ‘Alles is van de groep. Jij bent de groep’. Daarin komt altijd het krachtenveld mee: de context of het systeem waarin de groep beweegt. Noodzakelijke erkenning van ieders aanwezigheid vormen een individuele check-in en check-out bij iedere bijeenkomst.

 

“Het karakter van Christel’s begeleiding is een balans tussen zachtaardig en rechtvaardig voor de mens, en streng op procedure en rolneming. Ze heeft een bewonderenswaardige prestatie geleverd en schonk de deelnemers aan het Burgerberaad Jaarwisseling in Zeist een unieke beleving. Dit terwijl er hard gewerkt moest worden aan een inhoud die verdeeld was. Niet onbelangrijk had Christel daarin ook de leiding over 4 collega procesbegeleiders en schakelde zij met ons projectteam. Ze is uitgedaagd op verschillende niveaus van begeleiding én leiderschap tonen. Dat is haar geweldig gelukt.”
Jorieke Vermeulen – strategisch adviseur en projectleider Burgerberaad Jaarwisseling

Opbrengst

 • De Zeister gemeenteraad is voorzien van een gedragen, onpartijdig, onafhankelijk burgerberaadadvies, dat perspectief biedt op een aangename jaarwisseling voor iedereen.
 • Deelnemers aan het burgerberaad beleefden een proces waarin ze elkaar beter leerden kennen en waarderen. Zij brachten hun eigen ervaringen in, leerden, verdiepten zich, discussieerden, vormden zich een mening, adviseerden, delibereerden en stemden in.

“Het voelde voor mij echt als een enorme doorbraak van mijn eigen bubbel. Ik vond het zo gaaf! Zoveel verschillende mensen leren kennen, ontmoeten, meningen horen.”
Jorrit – deelnemer

Leidende randvoorwaarden

Het startpunt was een waarderende vraagstelling, komend uit een raadsbesluit. Daarnaast kleurden de gemeentelijke kernwaarden ons werk: kracht, nabijheid en vertrouwen. Ze boden een heldere toetssteen voor de geest van de bijeenkomsten: ‘doen we ze recht’? Het procesontwerp verdeelde de beschikbare tijd over de nodige burgerberaad-fases.

“Het was prachtig om te zien hoe de deelnemers de ruimte ervaarden om zich te uiten en elkaar te leren kennen. Men voelde zich meer dan welkom”.
een toehoorder

Kritische succesfactoren

 • Beschikbare tijd en ruimte
 • Professionele ervaren procesbegeleiding
 • Krachtig, nabij en vertrouwenwekkend projectteam en -ondersteuning
 • Installeren en ontbinden van deelnemers, procesbegeleiders en toehoorders
 • Leren en beschikbare expertinfo
 • Veilige interactie: luisteren en spreken

‘Ik heb genoten van je krachtige leiderschap. Het was heel fijn hoe je ons allemaal meenam, af en toe hardop nadenkend en jezelf ondertitelend. Je liet je eigenheid daarin doorklinken. Je was er helemaal en communiceerde met een natuurlijke, passievolle autoriteit.”
collega procesbegeleiders

Tekening: rolf resink

Klaar om meer te ontdekken?

Laat een bericht achter. Dan neem ik contact met je op.

Inspiratie in je mailbox

Ik stuur regelmatig e-mailberichten bij nieuwe inspiratie. Wil je die ontvangen? Meld je dan aan.