Spring naar content

Privacyverklaring christelberkhout.nl

Privacyverklaring

Mijn bedrijf Christel Berkhout – voor Communicatiekracht verwerkt persoonsgegevens op de manier die ik heb weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Ik (Christel Berkhout) ben zelf de functionaris gegevensbescherming van christelberkhout.nl en ben te bereiken via dit contactformulier.

 

Gebruik persoonsgegevens

Ik verwerk jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten, en/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt. Ik beschik over de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam;
  • e-mailadres;

Als je mijn klant bent of we al een langere werkrelatie hebben, beschik ik ook over je

  • (mobiele) telefoonnummer;

 

Bij website-bezoek verzamelt GoogleAnalytics jouw IP-adres. Deze zijn geanonimiseerd via de WordPress plug-in MonsterInsights.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Christel Berkhout- voor Communicatiekracht heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ben je ervan overtuigd dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op. Dan verwijder ik deze informatie.

 

Doel en grondslag van de gegevensverwerking

Christel Berkhout – voor Communicatiekracht verwerkt gegevens voor:

  • Verzenden van e-mailberichten;
  • Bellen of mailen om mijn diensten uit te voeren;
  • Verzenden van (digitale) nieuwsberichten;
  • Afhandelen van betalingen;
  • Informeren over wijzigingen in mijn diensten.

 

Ben je abonnee van mijn e-nieuwsberichten dan blijf je dat zo lang als je zelf wilt. Je kunt je daar te allen tijde uitschrijven onderaan iedere e-mail die je ontvangt. Ook kun je daar altijd je eigen gegevens inzien en/of aanpassen.

 

Bewaartermijn
Christel Berkhout – voor Communicatiekracht bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren. De bewaartermijn is in de regel gelijk aan de duur van de relatie met jou als opdrachtgever of contactpersoon.

 

Van mijn website wordt dagelijks een back-up gemaakt. Die gegevens worden twee tot drie maanden door mijn webbeheerder bewaard.

 

Ik hanteer dezelfde bewaartermijn voor nog onbekende naam en e-mailadressen die in mijn bezit komen via het contactformulier of de gratis weggever op mijn site, mits deze personen niet actief aangeven dat zij mijn e-mailberichten willen blijven ontvangen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik heb verwerkersovereenkomsten met mijn webbeheerder StudioIH, webhost HostingSquad, GoogleAnalytics, AddThis en MailChimp. Bij de laatste heb ik aangevinkt dat zij mijn data niet voor hun analyses mogen gebruiken. De plug-in MonsterInsights anonimiseert IP-adressen die GoogleAnalytics verzameld van website-bezoekers.

Verder verstrekt Christel Berkhout – voor Communicatiekracht persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze samenwerking of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Ik probeer de ontwikkelingen rond privacy van aanbieders buiten de EU op de voet te volgen. Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je hierover meer informatie.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, en daarnaast om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

 

Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jezelf of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt via dit contactformulier een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens. Ook kun je via deze weg je toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de wijze van verwerking.

 

Om er zeker van te zijn dat jij dit verzoek tot inzage hebt gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van je privacy je pasfoto, de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Tot slot heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging persoonsgegevens
Christel Berkhout – voor Communicatiekracht neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alsjeblieft contact met me op via mijn contactformulier op deze site. Ik kom dan zo snel mogelijk bij je terug, uiterlijk binnen de wettelijke termijn van vier weken.

 

 

Contactgegevens

Christel Berkhout – voor Communicatiekracht

Oortlaan 20

3572 ZM Utrecht

06-23146662

christel@christelberkhout.nl

www.christelberkhout.nl