Spring naar content
gereedschap-projecten

Communicatie­projecten

Van ‘Herijking kernopdracht communicatie' tot ‘Landelijke communicatiekoers'. En van een ‘Advies voor strategische externe communicatiekoers’ tot ‘Interne communicatie bij verandering'. Ook 'Procesbegeleiding van een burgerberaad', 'Voorzitten gespreksavond Omgevingsvisie' en 'Webinarhosting'.

Diverse opdrachten voor uitlopende klanten in de publieke en non-profit sector. Zoals gemeente Amsterdam, Natuurmonumenten, Stichting ALS, Vredesorganisatie PAX en gemeente Zeist. Een greep uit de projecten van de afgelopen jaren:

checklist-projecten

Herijking strategie en samenwerking in een communicatieteam

Na gereedkoming van het Strategisch Plan van de organisatie, uitbreiding van het communicatieteam vindt men het tijd voor een aantal strategiedagen. Doelen zijn thema’s uitwerken, een eerdere visie onder de loep nemen en een aantal samenwerkingsissues bespreken. Denk aan persoonlijke profielen, manieren van samenwerking en rol- en taakverdeling.

Inzet voor Communicatiekracht

  • Voorbereiden en faciliteren van twee strategiedagen met het Strategisch Communicatie Frame:
  • programma-ontwerp voor beide twee dagen, met bijpassende werkvormen;
  • bouw van een online samenwerkingsbord voor input vooraf en voor online samenwerking;
  • Facilitatie van beide dagen, waarbij beeldvorming, meningsvorming, oordeels- en besluitvorming aan bod komen, zowel individueel als op teamniveau.
  • Uitwerken van de input: communicatievisie en het Strategisch Communicatie Frame op 1 A4.

“Christel kijkt goed naar de mensen in het team, de rolverdeling en samenwerking. Ik heb dit als heel waardevol ervaren voor mijn team, en daarmee ook voor de organisatie.”
Marike – communicatiemanager

Opbrengst

  1. Herijking en vaststelling van de communicatievisie van het team;
  2. Overeenstemming over uitgewerkte communicatiethema’s en vertaalslag daarvan in het Strategisch Communicatie Frame;
  3. Helderheid over teamsamenwerking: (h)erkenning van (elkaars) sterktes en valkuilen, afspraken over rol- en taakverdeling en inzicht in mogelijkheden tot afstemming;
  4. Afspraken over ontspanningsmomenten met het team.

Klaar om meer te ontdekken?

Laat een bericht achter. Dan neem ik contact met je op.

Inspiratie in je mailbox

Ik stuur regelmatig e-mailberichten bij nieuwe inspiratie. Wil je die ontvangen? Meld je dan aan.