Spring naar content
gereedschap-projecten

Communicatie­projecten

Van ‘Herijking kernopdracht communicatie' tot ‘Landelijke communicatiekoers'. En van een ‘Advies voor strategische externe communicatiekoers’ tot ‘Interne communicatie bij verandering'. Ook 'Procesbegeleiding van een burgerberaad', 'Voorzitten gespreksavond Omgevingsvisie' en 'Webinarhosting'.

Diverse opdrachten voor uitlopende klanten in de publieke en non-profit sector. Zoals gemeente Amsterdam, Natuurmonumenten, Stichting ALS, Vredesorganisatie PAX en gemeente Zeist. Een greep uit de projecten van de afgelopen jaren:

checklist-projecten

Invulling communicatiefunctie bij een organisatieverandering

workshop PAX

Een projectteam bij PAX werkt aan de implementatie van een organisatieverandering die knelpunten in het huidige organisatiemodel moet oplossen. Concreet behelst dit het aanstellen van collega’s in leidinggevende duo’s, (om)vormen van een aantal nieuwe teams, start van nieuwe overlegvormen en een aantal veranderingen in o.a. personeelsmanagement en -beleid.

Draagvlak voor deze verandering is smal, met name het model van gedeeld leiderschap. De directie erkent dat succesvolle implementatie van organisatieverandering staat of valt met draagvlak en vertrouwen. Uitgangspunt is o.a. een transparant proces, waarin medewerkers tijdig en actief geïnformeerd worden over algemeen geldende besluiten.

Opdracht

Communicatiefunctie rond organisatieverandering vorm en inhoud geven, zowel strategisch advies als hands-on ondersteuning. Doel is bijdrage leveren aan stijgende geloofwaardigheid, draagvlak voor besluiten, vertrouwen in de koers, waardoor de organisatieverandering kans van slagen heeft.

 

Christel leverde een goede bijdrage, is professioneel, betrokken en creatief. Door het stellen van de juiste vragen, bracht ze scherpte aan in onze communicatie-aanpak. Ze stuurt aan op een interactie-benadering en kan goed omgaan met tijdsdruk in lastige omstandigheden waarin weinig speelruimte is.
Radboud van Delft, directeur organisatie

Aanpak

  • Informatiestroom op gang brengen over inhoud en proces van de organisatieverandering;
  • Mogelijkheden creëren voor collega’s om op de juiste momenten een (liefst constructief-kritische) inbreng en bijdrage te leveren;
  • Organiseren van bijeenkomsten (kick-off, markeringsmoment, personeelsbijeenkomst en inspiratiedagen) en opzetten voor gesprekken;
  • Gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen ten aanzien van communicatief leiderschap (taal, toon en middel) in projectteam en in 1op1-overleg met projectdirecteur en collega’s.

PAX Voetstap

Opbrengst

Medewerkers zijn steeds goed geïnformeerd over inhoud en proces van de organisatieverandering, en worden gestimuleerd om op de juiste momenten een inbreng en bijdrage te leveren. Gesprekken over organisatieverandering vinden op een zo’n manier in de organisatie plaats, dat vertrouwen in toekomstige goede samenwerking toeneemt.

Klaar om meer te ontdekken?

Laat een bericht achter. Dan neem ik contact met je op.

Inspiratie in je mailbox

Ik stuur regelmatig e-mailberichten bij nieuwe inspiratie. Wil je die ontvangen? Meld je dan aan.