Spring naar content

Opschudden mvo bij ESG / Wageningen UR

Masterclass Zelfverklaring en MVO communicatie 2013-2014

Strategiesessie ESG Wageningen UR

MVO concretiseren en communiceren

  1. ISO 26000 thematiek concretiseren: theorie in de praktijk brengen;
  2. Kwaliteitscoördinatoren activeren en enthousiasmeren;
  3. Handvatten om MVO-communicatie handen en voeten te geven.

In hoog tempo verhalen & ervaringen uitwisselen

Na het ISO 26000-proces en de Zelfverklaring is MVO bij Environmental Sciences Group (Wageningen UR) een beetje stilgevallen. Het coördinatorenteam zoekt naar nieuwe energie en handvatten om met collega’s MVO in het dagelijkse werk te integreren en kansen te verzilveren.

Aanpak

Concretiseren van WUR-gedragscodes, onderzoekersdilemma’s en marktkansen voor (i)MVO middels een interview, het bestuderen en vertalen van beleidsdocumenten en een tweetal sessies met 15 kwaliteitscoördinatoren, communicatie-professionals en OR-leden.
Toepassing van de BrandTree* identificeert, via stellingen en storytelling bruikbare en treffende MVO verhalen. Dit verdiept de waarden- & woordenschat.
De uitkomsten van deze in-huis workshops zijn direct toegepast in (internationale) tenders en presentaties. Tenslotte ontvangt ESG / Wageningen UR input zeven concrete MVO-aanknopingspunten voor het strategisch plan van de directie; een uitnodiging om direct in actie te komen en de energie vast te houden.

“De Masterclass gaf helder inzicht in interne en externe MVO processen. Nu weet ik weer waar ik zaken moet plaatsen en heb ik aanknopingspunten voor verwoording en verankering van ons MVO-beleid.”
Paul de Bie, kwaliteitsmanager ESG / Wageningen UR

De opbrengst

  • Boost KAM/MVO-coördinatiegroep;
  • Tools & munitie voor verdere interne activatie;
  • Bruikbare verhalen voor in- en externe MVO-communicatie;
  • Praktische lijst van do’s & dont’s om MVO toe te passen in (inter)nationale onderzoeksprojecten.

Kortom, interne activatie werkt!

Effectieve uitwisseling • snel tempo • creatieve tools • daadkracht • verfrissing • energieke dialoog & discussie • MVO aan de praktijk koppelen • direct toepasbare resultaten

Laat een reactie achter

Klaar om meer te ontdekken?

Laat een bericht achter. Dan neem ik contact met je op.

Inspiratie in je mailbox

Ik stuur regelmatig e-mailberichten bij nieuwe inspiratie. Wil je die ontvangen? Meld je dan aan.