Spring naar content
gereedschap-projecten

Communicatie­projecten

Van ‘Herijking kernopdracht communicatie' tot ‘Landelijke communicatiekoers'. En van een ‘Advies voor strategische externe communicatiekoers’ tot ‘Interne communicatie bij verandering'. Ook 'Procesbegeleiding van een burgerberaad', 'Voorzitten gespreksavond Omgevingsvisie' en 'Webinarhosting'.

Diverse opdrachten voor uitlopende klanten in de publieke en non-profit sector. Zoals gemeente Amsterdam, Natuurmonumenten, Stichting ALS, Vredesorganisatie PAX en gemeente Zeist. Een greep uit de projecten van de afgelopen jaren:

checklist-projecten

Internal branding – verankering & verbinding

Internal Branding WordCloud

Verbindingsissues van een ontwikkelingsorganisatie

  1. Coöperatievorming van 7 stichtingen;
  2. Start internal branding;
  3. Behoefte aan gedeelde kernwaarden om te kunnen verbinden.

Kernwaardenexpeditie

Zeven Directies* onderzoeken coöperatievorming en oriënteren zich op een kernwaardenexpeditie. Een boardroomsessie verheldert het begrippenkader, de verwachtingen en mogelijkheden die dit biedt. De projectleider ontvangt haar opdracht en kan aan de slag. De Roadmap-fase biedt een SWOT-analyse, een plan van aanpak, een kernwaarden-toolkit voor managers. Stafmedewerkers (HRM en communicatie) zien hun rol in deze expeditie en leveren hun bijdrage.

Gaandeweg de expeditie verandert het landschap, zowel extern (subsidiekaders) als intern (directiewisseling). De rol van de projectleider verandert en de werkzaamheden krijgen een plek in de interne organisatie.

Door een goede combinatie van strategisch advies en praktische hand- en spandiensten zijn we op weg geholpen om onze kernwaarden te ontvouwen. De kennis van communicatieprocessen, analytische blik en proactieve houding zijn van grote waarde geweest voor het committeren van belangrijke stakeholders en het ontwikkelen van een toolkit over werken met kernwaarden.
Quote van projectleider*

De opbrengst

  • Helder kader voor projectleider kernwaardenexpeditie;
  • Betekenisgeving van gedeelde kernwaarden voor doelen en werkwijze bij de coöperatie-leden;
  • Plan van aanpak en vertaling in middelen, o.a. toolkit;
  • Verbinding tussen stafafdelingen.

Kortom, strategie-advies communicatieprocessen loont

Begrippenkader en opdracht helder • Praktisch plan van aanpak en (deels) uitrol • Versnelling en vaart in de expeditie.

* Vanwege geheimhouding hier geen organisatie of namen

 

Klaar om meer te ontdekken?

Laat een bericht achter. Dan neem ik contact met je op.

Inspiratie in je mailbox

Ik stuur regelmatig e-mailberichten bij nieuwe inspiratie. Wil je die ontvangen? Meld je dan aan.