Spring naar content
gereedschap-projecten

Communicatie­projecten

Van ‘Herijking kernopdracht communicatie' tot ‘Landelijke communicatiekoers'. En van een ‘Advies voor strategische externe communicatiekoers’ tot ‘Interne communicatie bij verandering'. Ook 'Procesbegeleiding van een burgerberaad', 'Voorzitten gespreksavond Omgevingsvisie' en 'Webinarhosting'.

Diverse opdrachten voor uitlopende klanten in de publieke en non-profit sector. Zoals gemeente Amsterdam, Natuurmonumenten, Stichting ALS, Vredesorganisatie PAX en gemeente Zeist. Een greep uit de projecten van de afgelopen jaren:

checklist-projecten

Rebranding en nieuw elan

PAX bijeenkomst naamswijziging

Kracht en verbinding voor communicatieopdracht

 1. Zoektocht en besluitvorming merkessentie en BrandKey;
 2. Validatie en verbinding nieuw communicatieconcept;
 3. Lancering en verbinding nieuw elan.

Stakeholdermanagement

Vredesorganisatie IKV Pax Christi zoekt (op)nieuw(e) aansluiting met externe doelgroepen om te werken aan haar missie: samen met betrokken burgers en partners in conflictgebieden werken aan het beschermen van human security, het voorkomen en beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede. Ontstaan in 2007 als werkorganisatie van het Interkerkelijk Vredesberaad en de vereniging Pax Christi, introduceert de organisatie een nieuwe naam ‘PAX’ en een nieuw communicatieconcept. PAX wil verbreden en verjongen, nieuwe verbindingen aangaan en tegelijkertijd de burgerbeweging, de achterban waaruit zij is ontstaan, blijven bedienen.

Meerwaarde

 • Facilitatie van BrandKey-sessies, vaststellen merkessentie;
 • Briefing en selectie van coalitie van ZZP-ers;
 • Sparring partner hoofd communicatie over aanvliegroute & planning, strategie en tactiek;
 • Verzorgen interne communicatie;
 • Aanzet en uitwerking interne verbindingsstrategie;
 • Verzorgen validatie logo en communicatieconcept;
 • Raamwerk interne rondetafelbijeenkomsten;
 • Scrummaster huisstijl, website en externe communicatie naamsverandering.

Christel slaagde erin zich snel en adequaat te voegen naar onze materie, organisatie en processen; ze was tegelijk bescheiden én ‘to the point’ met haar input; combineerde strategisch advies met een hands-on bijdrage; ze bestrijkt de WHY, HOW & WHAT. Bovenal is ze een erg plezierige en betrouwbare persoon om mee te werken.
Freek Landmeter, voormalig directeur PAX

De opbrengst

Vlekkeloze, rustige implementatie van rebranding en introductie communicatieconcept via strategische route (zie bullets). Omgaan naar ‘PAX’ in 1 dag, informeren van externe relaties, campagne met nieuwe taal en tone of voice. Zie www.paxvoorvrede.nl

Kortom, stakeholdermanagement loont

• Structurering en voortgang verandertraject • verbindingsstrategie voor management en werkvloer • zorgvuldigheid en daadkracht

Klaar om meer te ontdekken?

Laat een bericht achter. Dan neem ik contact met je op.

Inspiratie in je mailbox

Ik stuur regelmatig e-mailberichten bij nieuwe inspiratie. Wil je die ontvangen? Meld je dan aan.