Spring naar content
gereedschap-projecten

Communicatie­projecten

Van ‘Herijking kernopdracht communicatie' tot ‘Landelijke communicatiekoers'. En van een ‘Advies voor strategische externe communicatiekoers’ tot ‘Interne communicatie bij verandering'. Ook 'Procesbegeleiding van een burgerberaad', 'Voorzitten gespreksavond Omgevingsvisie' en 'Webinarhosting'.

Diverse opdrachten voor uitlopende klanten in de publieke en non-profit sector. Zoals gemeente Amsterdam, Natuurmonumenten, Stichting ALS, Vredesorganisatie PAX en gemeente Zeist. Een greep uit de projecten van de afgelopen jaren:

checklist-projecten

Teamversterking en scenariosturing in een MT

Voor een MT wordt komend boekjaar een jaar van de waarheid. Dat behelst twee fronten: wel of geen honorering van een tweetal grote subsidievoorstellen én resultaat en zichtbaarheid van huidig (3-jaar zittend) leiderschap. Daarom neemt dit MT een moment om tijd samen door te brengen. Dat vindt online plaats, in twee dagdelen. Focus ligt op twee zaken: de teamsamenwerking én de benodigde scenario’s voor de organisatie op de korte termijn.

Doelen

  1. Verkennen van individuele kwaliteiten, drijfveren, voorkeuren in aanpak en teamsamenwerking;
  2. Genereren organisatiescenario’s, al naar gelang behaalde successen t.a.v. inkomstenbronnen.

‘Dank, het was erg prettig samenwerken. Ik vind dat we een goed resultaat hebben bereikt.’
Erik – directeur

Opbrengst

  1. Versterking teamsamenwerking door wederzijds inzicht in en begrip voor persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en allergieën. Helderheid over energiegevers en behoeften;
  2. Twee of drie scenario’s over toekenning financiën, duurzame bedrijfsvoering, programma-impact, teamopbouw en (internationale) samenwerking;
  3. Besluitvorming over processtappen en benodigde acties.

Effectieve online facilitatie

Alle deelnemers ontvangen via de reguliere post een voorbereidende individuele ‘KoppelRollen’-opdracht. Deze methodiek, gebaseerd op kernkwadranten van Ofman, geeft zicht op individuele kwaliteiten, valkuilen en allergieën. Een online supertrio-oefening maakt vervolgens de koppeling naar teamrollen en -leerproces. Daarna start het scenario-werk.

‘Het kiezen van de beroepen die bij je passen gaf ons handvatten om open te zijn over onszelf en naar elkaar toe.’
Amanda – hoofd Fondsenwerving en Communicatie

 


In de online MT-dagdelen wisselen verkennende, analyserende, ambiërende en doorlevende werkvormen elkaar af. Denk aan individuele input op online whiteboards (convergerend) en daarop volgende divergerende individuele keuzemomenten. Procesbegeleiding stuurt in het online gesprek op ontdekken, uitwisselen, wederzijds begrip, tijd én resultaat. Dus benoemen, bevragen en uitnodigen. Het gaat daarbij om werken in veiligheid, transparantie en vertrouwen.

 

Je toegevoegde waarde als degene met een totale overview was erg fijn.’
Annemieke, hoofd Support & Finance

Klaar om meer te ontdekken?

Laat een bericht achter. Dan neem ik contact met je op.

Inspiratie in je mailbox

Ik stuur regelmatig e-mailberichten bij nieuwe inspiratie. Wil je die ontvangen? Meld je dan aan.