Spring naar content
gereedschap-projecten

Communicatie­projecten

Van ‘Herijking kernopdracht communicatie' tot ‘Landelijke communicatiekoers'. En van een ‘Advies voor strategische externe communicatiekoers’ tot ‘Interne communicatie bij verandering'. Ook 'Procesbegeleiding van een burgerberaad', 'Voorzitten gespreksavond Omgevingsvisie' en 'Webinarhosting'.

Diverse opdrachten voor uitlopende klanten in de publieke en non-profit sector. Zoals gemeente Amsterdam, Natuurmonumenten, Stichting ALS, Vredesorganisatie PAX en gemeente Zeist. Een greep uit de projecten van de afgelopen jaren:

checklist-projecten

‘Uit de kramp en in de (ont)spanning’

Een afdeling van de gemeente Amsterdam opereert binnen een politiek zeer gevoelig thema. Ze is uitvoeringsinstantie én beleidsvoorbereider van gemeentelijk beleid dat gestalte krijgt binnen een strikt juridisch kader. Contact en communicatie met de Raad en de Amsterdammer staat regelmatig op gespannen voet. Daarnaast is de afdeling zelf in transitie. Enorme groei van het ambtenarenbestand, digitalisering en veranderde verwachting van democratische processen en de roep om transparantie zetten interne samenwerking op scherp.

Het afdelingshoofd en het communicatieteam  hebben behoefte aan een strategische externe communicatiekoers. De snelkookpan in het dagelijkse werk maakt dat rust en ruimte ontbreekt om dit zelf makkelijk op te pakken.

‘Je maakte je onze materie snel eigen. Ik ervaarde een heel fijne, duidelijke samenwerking. Dank voor je flexibiliteit en veerkracht, bij steeds wijzigende planning.’
Rayen, afdelingshoofd gemeente Amsterdam

Aanpak voor communicatiekracht

 1. Bouwen online samenwerkingsbord voor invulllen Strategische Communicatie Frame;
 2. Interviewen sleutelpersonen binnen en buiten de afdeling;
 3. Deskresearch strategische documenten, raadsbrieven, websites;
 4. Bijwonen online Raadscommissies, relevante expertmeeting en bijeenkomst;
 5. Verdieping in polarisatie, dilemmalogica en Amsterdamse communicatiemethodieken;
 6. Afstemmen bevindingen met communicatiecollega(‘s), faciliteren online teamsessie;
 7. Toetsen tussentijdse bevindingen met Directieteam en afdelingshoofd;
 8. Formuleren advies strategische externe communicatiekoers;
 9. Presenteren advies DT, MT en interacteren over kernbevindingen.

‘Complimenten hoe je iedereen in zijn waarde laat en ruimte geeft, waardoor inzichten komen en rust ontstaat. Ik zie mijn werk nu veel meer in perspectief! Ik kan dat, ook door jouw zwart-op-wit advies, nu beter onder woorden brengen en bespreken met collega’s. We zijn opener naar elkaar.’
Renske, senior communicatieadviseur

Opbrengst

 • Strategische externe communicatiekoers: 3 pijlers en bijbehorende communicatieambities;
 • Uitgewerkt advies met argumentatie, kanttekeningen en oplossingen;
 • Inzichten, voeding en inspiratie bij communicatieteam;
 • Nieuwe perspectieven die tot rust en openheid leiden.

‘Je advies is inspirerend. Ik vind het heel knap hoe ontvankelijk je bent voor verschillende meningen en inzichten en dat tot een synthese hebt gebracht!’
Ernée, senior communicatieadviseur

Klaar om meer te ontdekken?

Laat een bericht achter. Dan neem ik contact met je op.

Inspiratie in je mailbox

Ik stuur regelmatig e-mailberichten bij nieuwe inspiratie. Wil je die ontvangen? Meld je dan aan.