Spring naar content

3 Tips voor werk met de WHY

Afbeelding vlog Verdraaide Organisatie en werken met de WHY

Veel professionals raken verstrikt tussen ‘daar-waar-het-om-gaat’ aan de ene kant en ‘regels en het systeem’ aan de andere kant. Wil je als communicatieprofessional ook jouw organisatie bij die zoektocht te ondersteunen? Aanknopingspunten biedt het boek ‘Verdraaide organisaties, terug naar de bedoeling’, van Wouter Hart.

Faciliteer de zoektocht

Tip 1 is natuurlijk de kernopdracht om de zoektocht naar de bedoeling van jouw organisatie te organiseren en te faciliteren. Als vorm beveelt de schrijver ‘Organiseer kampvuren’ aan, als metafoor voor open reflectieve gesprekken, waarin vooral vragen stellen centraal staat. Als je als collega’s je licht laat schijnen op de missie en leidende principes voor het gedrag van medewerkers, versterk je daarmee het werken aan de bedoeling. Aan jou als communicatieprofessional komt wellicht de uitnodiging om essenties uit die gesprekken te beschrijven.

Verhalen vertellen de bedoeling

Ten tweede help je jouw organisatie als je (klant)verhalen naar boven haalt, waarin de on-berekenbare aspecten van jullie werk weerspiegeld zijn. Daar bedoelt Wouter Hart de menselijke kant van contacten in jullie werk mee. Denk aan voorvallen waarin motivatie, emotie en vertrouwen aan de orde zijn. Het beschrijven en delen van deze verhalen maakt wederom duidelijk waar-het-om-gaat in jullie werk en brengt bijbehorend gedrag over het voetlicht.

Versterk communicatie-aspecten

De derde tip gaat over de aanname dat communicatie altijd een in-druk achterlaat. Denk daarbij aan een vingerafdruk op een stuk papier. Er zijn vier aspecten die daarbij een rol spelen en waarop je kunt acteren, adviseren of monitoren:

  1. Voorbeeldgedrag;
  2. Herhaling van de boodschap (de bedoeling en leidende gedragsprincipes);
  3. Straffen en belonen (‘high trust & low tolerance’);
  4. Heftige ervaringen in klant- en samenwerkingsrelaties.

Je positie bepaalt eigenaarschap

Aan jou als communicatieprofessional tenslotte de opdracht om je zeer bewust te zijn van je positie in de organisatie. Werk je in een staffunctie en eigen je je alle communicatie van je organisatie toe, dan heeft dit tot gevolg dat een collega professional in de lijn zich ont-eigent voelt van die taken. Dit is inderdaad een veel voorkomende situatie, waarbij vaak een verwijtende sfeer en dito misverstanden optreden. Wouter Hart doet een oproep om vooral je coachende, trainersrol voor je interne klant op te pakken en te ontwikkelen, om de verantwoordelijkheid voor communicatie met klant, burger of achterban ook daar te laten zijn waar hij hoort, in de lijn.

 

Inspiratie in je mailbox

Ik stuur regelmatig e-mailberichten bij nieuwe inspiratie. Wil je die ontvangen? Meld je dan aan.

Alle inspiratie

Faciliteren van hybride meetings

Wil je hybride meetings zó faciliteren dat goed contact mogelijk is? Hierbij een 4-punten overzicht van succesfactoren.

Lees verder

Verbeter digitaal samenwerken

Wil je digitaal samenwerken verbeteren? Drie tips voor een sprong in teamwork en verhoogde betrokkenheid.

Lees verder

Breng energie in videovergaderen

Meer energie bij videovergaderen nodig? Ontwerp je meeting, zet zintuigen aan en creëer verbinding.

Lees verder