Spring naar content

De onderstroom naar boven!

Systemische wijsheid en florerende communicatie

Facilitatietips voor bijeenkomsten

Als je voor een nieuwe uitdaging staat en aan de slag gaat om een strategie te ontwikkelen, kan het je helpen om systemische wijsheden* toe te passen. Daarom deze maand een vlog over hoe dat eruit kan zien en welke vier principes daaraan ten grondslag liggen.

Doorleef de realiteit

Stel, je hebt de opdracht om te gaan werken aan een nieuwe positionering. Daarbij heb je te maken met verschillende mensen in en buiten je organisatie die hierbij betrokken zijn. Of waarvan je verwacht dat ze een bijdrage zullen leveren. In zo’n geval kun je, onder begeleiding, de huidige werkelijkheid visualiseren, ervaren en doorleven met behulp van een (tafel)opstelling. In zo’n anderhalf uur krijg je werkelijk gevoel bij de onderliggende dynamiek van jouw opdracht. Je krijgt zicht op het richten van je tijd, geld en energie. Soms kun je zelf diverse scenario’s onderzoeken.

Intelligentie over de onderstroom

Jouw interpretatie van de plek, de richting, de groepering, de houding van allerlei betrokkenen boort vervolgens jouw systemische intelligentie aan. Onderstroom komt boven en je maakt zichtbaar en soms zelfs voelbaar hoe de systemische principes zich manifesteren in jouw organisatie, in relatie tot jouw opdracht. Je doet eigenlijk een verdiepende stakeholderanalyse, waarbij ordening, binding, evenwicht en bestemming aan bod komen.

Systemische principes

Deze vier leidende principes vormen ook de kern van de boek ‘Vleugels voor verandering‘ – organisatieontwikkeling vanuit een Systemisch Perspectief’ van Jan Jacob Stam (het Noorderlicht Groningen, 2012). Ze staan als volgt beschreven:

Organisatiesystemen

  1. willen compleet zijn;
  2. willen uitwisselen, zowel met hun omgeving als intern;
  3. zoeken naar en gedijen bij een intrinsieke ordening;
  4. willen hun bestemming bereiken.

Kijk en intervenieer ‘makkelijker’

Inspiratiebron is ook ‘Systemisch Transitiemanagement – neem voor de verandering de makkelijke weg’ van Bianca van Leeuwen en Maaike Thiecke (Boom, 2016). Zij beschrijven een schat aan ervaring in taal en gedrag tijdens veranderingen in organisaties. Daarmee ontwikkelden ze een aanpak die onderstromen in organsaties duidt. Ze dagen je uit om met die bril ook te kijken en te interveniëren, vanuit de overtuiging dat iedereen in veranderende omstandigheden vijf fases ‘door’ moet.

Jij hebt vast ook projecten, waarvan je weet dat een systemische kijk je wellicht verder kan helpen in je strategie. Wil je je casus hieronder delen?

 

* Inzichten voortvloeiend uit algemene principes en natuurlijke wetmatigheden of ‘neigingen’ hoe organisatiesystemen zich gedragen. Gevormd door beelden of woorden over wat je eigenlijk al onbewust aanvoelt of begrijpt.

 

Inspiratie in je mailbox

Ik stuur regelmatig e-mailberichten bij nieuwe inspiratie. Wil je die ontvangen? Meld je dan aan.

Alle inspiratie

Faciliteren van hybride meetings

Wil je hybride meetings zó faciliteren dat goed contact mogelijk is? Hierbij een 4-punten overzicht van succesfactoren.

Lees verder

Verbeter digitaal samenwerken

Wil je digitaal samenwerken verbeteren? Drie tips voor een sprong in teamwork en verhoogde betrokkenheid.

Lees verder

Breng energie in videovergaderen

Meer energie bij videovergaderen nodig? Ontwerp je meeting, zet zintuigen aan en creëer verbinding.

Lees verder