Spring naar content
koptelefoon-inspiratie

inspiratie

Inspiratie voor het communicatievak. Ik blog en vlog over boeken, ervaringen en ontwikkelingen die mij – en hopelijk ook jou – verder helpen.

document-inspiratie

Ondernemers die kansen zien

5 tips om business in duurzaamheid te faciliteren

Voor de Kamer van Koophandel Midden-Nederland faciliteerde ik een bijeenkomst op InnovationDay 2012. Doel was samenwerking tussen ondernemers te stimuleren met duurzame business cases als resultaat. Onze aanpak kan worden gebruikt om binnen een bedrijf duurzame samenwerkingsverbanden tot stand te brengen. Tussen afdelingen, divisies of met (potentiele) partners. Daarom hieronder vijf tips voor effectieve uitwisseling.

 

1. Ontwerp een ‘Open Space’ workshop

Als uitwisseling het doel is, zet dan de aanwezigen aan het werk. Laat ze zo min mogelijk plenair luisteren naar sprekers. Wij startten met een vergezicht in een dynamische presentatie (slides met muziek), om het energieniveau te verhogen. Houd dat energieniveau gedurende de hele sessie vast, door de deelnemers steeds te laten bewegen (ook letterlijk). Een gekke opwarmer tussendoor kan bijvoorbeeld geen kwaad. Wij verdeelden de uitwisseling in drie rondes: pitchen van het business idee in vooraf verdeelde groepjes (max 5 personen) en het stellen van de concrete vraag door de business developer. Zoektocht en rondgang door de ruimte door de personal assistents, op zoek naar antwoorden en leads. Verzamelde antwoorden noteren en een verdiepende businessvraag stellen (klantbehoefte, samenwerkingspartners, verdienmodellen). Tenslotte een samenvattende ronde, waarin de business developers, geïnterviewd met een loopmicrofoon, hun opbrengst konden delen.

2. Ken de deelnemers

Omdat onze opzet was gericht op uitwisseling van kennis, expertise en contacten was het een noodzakelijke vereiste om te weten met welke ‘business in duurzaamheid’ ideeen de aanwezige rondliepen, en welke concrete vragen ze hadden om dit idee te ontwikkelen tot een business case. We besloten alle ondernemers vooraf te bellen. Deze aanpak kende 3 voordelen:

  • betrokken deelnemers, vooraf op de hoogte van onze aanpak en hun benodigde actieve inbreng;
  • identificatie van potentiele business cases en hun ‘business developers’;
  • inzicht in de behoefte aan en motivatie voor duurzaam ondernemen.

‘Veel energie in de groep en ze wisten elkaar te vinden’
Jeannine van Bree KvK_MN

3. Doe, ga staan voor je aanpak en laat gaan!

Het mooie van een open space opzet is dat ‘de wet van de voeten’ geldt: kun je niets meer bijdragen, voeg je dan bij een andere groep. Velen geven daar gehoor aan. Sommigen zijn ook gewoon klaar, en praten buiten de zaal verder over een ander onderwerp. Als facilitator is het de uitdaging om die dynamiek te sturen of het juist te laten gaan. Deelnemers zijn uiteraard ook zelf verantwoordelijk voor het resultaat van hun uitwisseling! Je schept als facilitator en organisator de voorwaarden om dat samen effectief te doen.

4. Instrueer, ook je hulptroepen

Een zaal vol pratende ondernemers heeft duidelijke instructies nodig. In onze voorbereidende telefoontjes konden we daar al aandacht aan schenken. We verdeelden de deelnemers in ‘business developers’ en ‘personal assistents’. Een aanpak die werkte om schroom te overwinnen -‘ja, ik durf op iemand af te stappen met die concrete vraag van een ander’! Bijsturing kon vervolgens alsnog op de vloer: zien waar de uitwisseling stokt en mensen bewegen om door te schuiven.

“Het was echt superleuk. Bij ons bestaande business-idee werden zijsporen bedacht voor verbreding en toepassing voor verschillende klanten”

5. Onderzoek vooraf je locatie

Houd rekening met de invloed die de ruimte heeft op het daadwerkelijk voeren van gesprekken. Let op akoestiek, licht en de benodigde ruimte om te kunnen bewegen en een rustig gesprek te kunnen voeren. In ons geval moesten we werken met een toegewezen ruimte. Het kleinste geroezemoes echoode na en werd weerkaatst tegen plastic wanden en plafond. Onze beslissing, om de uitwisseling tussen deelnemers rond statafels te organiseren, bleek echter heel goed uit te pakken. Omdat deze na de lunch plaatsvond, konden we het voorziene lage energieniveau zo goed opvangen.

Faciliteren en verbinden

Het is zeer inspirerend om al faciliterend een bijdrage te leveren aan de sensationele ideeën van ondernemers in Midden-Nederland. Voor mij sluit het naadloos aan op de verbindende aanpak van GreenTreeModel*, om met mensen binnen en buiten bedrijven op zoek te gaan naar de business boost die maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) kan brengen. Daarnaast heb ik het faciliteren van sessies al een aantal jaren in mijn productenpakket. Dit was dus een opdracht op maat, een echte parel in mijn mvo-business ervaringen.

Duurzame business cases

In dit geval beloofde de Kamer van Koophandel de regie te zullen en willen voeren over de tot stand gekomen business cases. In het oog springend waren het fietspad van de toekomst, nieuwe businesspartners bij het Spitsvrij en Spitsmijden –concept en een business concept voor duurzame energie op bedrijfsgebouwen. Hoe? Een weergave van de middag en een impressie van de potentiële business cases op http://innovationday2012.blogspot.nl.

 

* Samen met Elise Vonk ontwikkelde ik www.greentreemodel.nl, een module-aanpak voor MVO communicatie.

 

Klik hier om een reactie achter te laten

Inspiratie in je mailbox

Ik stuur regelmatig e-mailberichten bij nieuwe inspiratie. Wil je die ontvangen? Meld je dan aan.

Alle inspiratie

Faciliteren van hybride meetings

Wil je hybride meetings zó faciliteren dat goed contact mogelijk is? Hierbij een 4-punten overzicht van succesfactoren.

Lees verder

Verbeter digitaal samenwerken

Wil je digitaal samenwerken verbeteren? Drie tips voor een sprong in teamwork en verhoogde betrokkenheid.

Lees verder

Breng energie in videovergaderen

Meer energie bij videovergaderen nodig? Ontwerp je meeting, zet zintuigen aan en creëer verbinding.

Lees verder