Spring naar content
koptelefoon-inspiratie

inspiratie

Inspiratie voor het communicatievak. Ik blog en vlog over boeken, ervaringen en ontwikkelingen die mij – en hopelijk ook jou – verder helpen.

document-inspiratie

Naar gezamenlijke waardecreatie

4 instrumenten voor de communicatiepraktijk

Vier instrumenten voor gezamenlijke waardecreatie

Gezamenlijke waardecreatie is één van de trends waar je in de communicatiepraktijk bij aan kunt sluiten. “De communicatieadviseur moet in dit proces de kritische vragensteller durven zijn. Om zo op de juiste momenten (en manier!) een spiegel te kunnen voorhouden”, aldus de opstellers van de Logeion-trends 2018 – 2019. Tijd dus voor vier richtinggevende instrumenten*, waarmee je aan de slag kunt.

1. Gebruik een aansprekend concept

Aan gezamenlijkheid gaat een ‘klik’ vooraf. Weten wat je aan elkaar hebt. Helderheid over waar een ieder voor staat en gaat: positionering en profilering, meestal vertaald in een communicatieconcept en propositie(s). Met waarden en persoonlijkheid als grondslag.

Als (marketing)communicatieprofessional kun je vanuit een duurzame insteek bijvoorbeeld de BrandTree als gespreksinstrument inzetten.

Branding voor duurzaamheid

Hierin komen alle items in aan bod die, vanuit verantwoord ondernemen bezien, de basis van jouw merk vormen. Organiseer daarmee workshops om over de belangrijkste (waarde)thema’s in gesprek te komen. Zo kom je tot het verhaal van jouw bedrijf of organisatie.

2. Zet krachten in

Faciliteer de gesprekken over het ‘waarom’ van gezamenlijke waardecreatie. Welk probleem moet worden opgelost en ligt ten grondslag aan de gewenste beweging? Helderheid daarover biedt duwkracht in het vertrekpunt (meestal ‘A’ genoemd).

Vijf krachten voor MVO

Daarnaast focus je op de toekomstige ambitie(s). Waar leidt een gezamenlijke weg idealiter naartoe (naar welke ‘B’)?

Dat in beeld brengen, visualiseren, en met woorden bekrachtigen biedt de nodige trekkracht op. De ‘A’- en ‘B’-krachten helpen om anderen mee te krijgen. Om zodoende überhaupt resultaat te kunnen boeken.

 

3. Breng spelers in kaart

Gezamenlijkheid krijgt natuurlijk pas vorm als je ook daadwerkelijk met de juiste spelers (‘stakeholders’) om de tafel zit. In het kader van ‘Mutual Sustainability’ helpt het om alle spelers rond jouw uitdagingen en doelen te benoemen en ze te waarderen.

betrokkenen bij merk in duurzaamheid

 

Dit doe je door bijvoorbeeld honderd punten over hen allemaal te verdelen. Zo maak je duidelijk met wie je waarover in gesprek wilt gaan. Je prioriteert de partijen en de gespreksonderwerpen. Zo geef je invulling aan de start van een effectieve stakeholderdialoog.

 

4. Krijg iedereen mee!

Niveau's van betrokkenheid

Vervolgens ga je samen op pad om waarde te creëren voor klanten, samenleving en wellicht zelfs de wereld. Grootste uitdaging is natuurlijk om iedereen op die weg aan boord te krijgen en te houden.

Dit kan op verschillende niveau’s van betrokkenheid, met bijpassende communicatie inzet en -activiteiten. Neem daar notie van en geef leiderschap en interactie vorm, passend bij het betreffende niveau.

Naast het adviseurschap vraagt dit actie: aanpakken en doen. Ook hier is een door waarden gedreven en geladen communicatieconcept van grote toegevoegde waarde.

Jouw dagelijkse praktijk?

* Elise Vonk en ondergetekende gebruiken bovenstaande instrumenten voor klanten die hun communicatie rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen willen verbeteren. Drie jaar op rij organiseerden we hierover, samen met Hans Kröder, een serie Masterclasses met op-maat in huis ondersteuning.

Wil je me hieronder laten weten welk instrument jou zou passen om gezamenlijk waarde te creëren?

Liever luisteren?

Hieronder het Logeion-filmpje over deze trend.

Vanwege stemverlies deze keer zonder bovenstaande vertaalslag erbij.

Inspiratie in je mailbox

Ik stuur regelmatig e-mailberichten bij nieuwe inspiratie. Wil je die ontvangen? Meld je dan aan.

Alle inspiratie

Faciliteren van hybride meetings

Wil je hybride meetings zó faciliteren dat goed contact mogelijk is? Hierbij een 4-punten overzicht van succesfactoren.

Lees verder

Verbeter digitaal samenwerken

Wil je digitaal samenwerken verbeteren? Drie tips voor een sprong in teamwork en verhoogde betrokkenheid.

Lees verder

Breng energie in videovergaderen

Meer energie bij videovergaderen nodig? Ontwerp je meeting, zet zintuigen aan en creëer verbinding.

Lees verder